Modul đàn hồi đất nền pha cát thi công nền đường.

tháng 9 23, 2021

 


Theo kinh nghiệm thực tế hiện trường của tôi, thì riêng về loại đất phá cát khi thi công nền đường nên chú trọng điều này:

        - Tránh đo modul vào ngày có mưa hoặc sau mưa từ 3 đến 5 ngày vì sẽ không thể đạt modul giả thuyết đưa ra. Loại đất này có thể ngậm nước rất lâu sẽ gây tình trạng ngậm nước dẫn đến giảm modul đàn hồi rất nhiều. Để hoàn thiện tốt nên đoán nắng tầm 7 ngày.


        - Ưu điểm sau khi mưa và nhận nắng đạt 100% thì Modul đàn hồi sau khi đo sẽ tăng lên rất nhiều so với ban đầu trước khi mưa.

Modul thực tế đo được trung bình: 32 - 35 Mpa đối với K>=0,95